Vòng Thạch Anh Hạt - Joca
1.180.000 1.980.000 
-14%
1.280.000 1.980.000 
-14%
588.000 1.680.000 
680.000 1.480.000 
-21%
380.000 1.380.000 
496.000 1.280.000