Vòng Thạch Anh Tóc - Joca
1.180.000 1.980.000 
-14%
1.280.000 1.980.000 
-14%
588.000 1.680.000