Đá quý Khác - Joca
-13%
390.000 1.950.000 
-21%
1.380.000 2.680.000