Vòng Xanh Lý - Joca
-11%
8.800.000  7.800.000 
-11%
8.800.000  7.800.000 
-11%
7.600.000  6.800.000 
-14%
-13%
6.800.000  5.900.000 
-16%
5.800.000  4.900.000 
-38%